Tänk dig följande: Du ska presentera idéer och insikter inför dina kollegor. Det här är vad du är bra på. Du kan ditt ämne. Men din kropp genomströmmas av stress och rädsla, och du kommer inte ihåg ett ord av det du har förberett. Ditt förnuft har precis blivit kidnappat av rädslan. 

Det här – och liknande situationer – händer oss alla. Amygdala, centret för våra känslor, tar helt enkelt över. Alla starka känslor – sorgsenhet, ångest, smärta, raseri eller rädslor – får amygdala att larma och ta över kontrollen, och arbetsminnet i prefrontala cortex försämras. Med andra ord, känslornas kraft överväldigar vår logik. Det är därför vi inte kan tänka klart när vi är känslomässigt upprörda eller stressade.

Amygdala anses vara vår hjärnas vakthund och styr vårt liv baserat på känslominnet. Det är en vakt som varnar oss när vi stöter på situationer som liknar tidigare erfarenheter som skrämt eller har gjort oss illa. Det är en varning och inget mer. Man behöver inte veta exakt vad något är för att veta att det är farligt. Det här händer på ett omedvetet plan, på bråkdelen av en sekund, och eftersom det är skapat för att skydda oss är det också det som begränsar oss i våra relationer både privat och professionellt.

Så låt oss ta en närmare titt på vad som händer. Här är tre exempel i vilka du kan räkna med att din amygdala dyker upp:

  1. Din rädsla väcks – utan logisk anledning

    Den kan utlösas av den där personen i de svarta kläderna som just passerade dig på gatan. Eller en återkommande rädsla i en specifik situation. När du försöker hitta orsaker för att förklara och förstå ditt agerande, verkar rädslan inte rimlig. Rädslan är antingen oproportionerlig eller har fortfarande övertaget trots att du har bearbetat “låsningen”.

  2. Du har “vad tänkte jag på” stunder

    Saken är den att du inte tänkte. Amygdala styr din “flykt- och kamprespons”. Din kropp och ditt sinne fastnar i olika neurokemiska processer som gör det extremt svårt att tänka igenom situationen med lugnet och ett logiskt synsätt i behåll. Vi förlorar i själva verket 10 till 15 IQ poäng temporärt och har för tillfället mindre hjärnkraft. Det kan ta upp till fyra timmar för ditt system, sinne och kropp, att återfå lugnet efter kidnappningen.

  3. Du överreagerar

    Amygdalas kidnappning är en omedelbar och överväldigande känslomässig respons. Efteråt är det lätt att inse att reaktionen var olämpligt stark i förhållandet till det som utlöste reaktionen. När du tänker tillbaka på det som skedde kan det kännas som om du “tappade allt”. Det är en överlevnadsmekanism som får oss att reagera på saker och som ofta förvränger saker i all hast, innan den rationella hjärnan har tänkt igenom det hela. Daniel Goleman (författare till Känslans intelligens) citerar neurofysiologen Joseph LeDoux, som påvisade att vissa känslor färdades direkt från thalamus till amygdala utan att gå via de högre regionerna i hjärnan. Detta orsakar en stark känslomässig reaktion som styr över ditt rationella tänkande.

Återta din kraft

Dagens sätt att leva och arbeta innebär att de flesta människor går omkring med mer stress, farhågor och rädslor för det ovissa. Det här är olika typer av blockeringar och de påverkar inte bara dig och mig privat, utan också våra arbetsplatser, dagligen.

Vi vet att känslor är “smittsamma” och kan äventyra (verkställande) beslut och försämra både relationer och lagarbetet. Så om du är ledare, är din förmåga att ta itu med dina egna känslor extra vital. Du är den “känslomässiga termostaten” för gruppen och kan påverka både deras humör och produktiviteten. Enligt Hay Group har ledare 50-70% påverkan på klimatet i gruppen.

Nu är det så att de känslor som är lagrade i amygdala verkar ha “ett eget liv”. För att uttrycka det metaforiskt: det är själens bagage från det här livet och tidigare inkarnationer och som är en blandning av gamla och nya osorterade minnesfiler. Vi gör det vi tror är bäst, men omedvetna känslor kommer alltid att vara starkare och styra över de medvetna känslorna. Så för att skapa en bestående förändring behöver du komma i kontakt med den del i dig där känslor och övertygelser (gamla och nya) är lagrade – amygdala.

Hur som helst, det behöver inte vara svårt att ta tillbaka din kraft. I själva verket och i motsats till vad många logiska synsätt föreslår, behöver du inte ens “hantera” eller “stå ut” med dessa känslomässiga kapningar (i det oändliga).

När du upplever starka känslor kan du inte argumentera med amygdala för att få den att sluta göra vad den är skapad att göra, att skydda dig. Det här är anledningen till varför logiska synsätt misslyckas på lång sikt.

Du kan frigöra dig själv från känslomässiga kapningar genom att ta itu med dina blockeringar – vid grundorsaken. Metoden heter FREEBLOCKING® där vi använder kinesiologi för att muskeltesta spänningen i nervsystemet, och på så sätt kommer du i kontakt med dina omedvetna sanningar och övertygelser.

Med respekt och omtanke utforskar vi grundorsaken till din blockering, när du (och din själ) är redo att hantera det, och frigör dig från det som inte längre tjänar dig.

Resultatet: Du har löst upp din känslomässiga blockering för evigt, du slipper hantera de känslomässiga kapningarna – och du återtar din kraft. Nu kan du ta nästa steg och gå mot din högsta potential.

Harvard Business Review (2003) ger oss en betydelsefull påminnelse om vikten av självkännedom: “Chefer som misslyckas med att utveckla sin självkännedom riskerar att hamna i rutiner som känslomässigt dödar och hotar deras sanna jag. Det är verkligen så att en motvillighet att utforska ditt inre känsloliv inte bara försvagar din egen motivation, utan kan också gradvis förstöra din förmåga att inspirera andra.”