Black Swan logik och affärsmässigt ledarskap.

Frigör din autenticitet, bli en (ännu mer) kraftfull ledare

– och gå mot den karriär, relationer och livet du drömmer om

Det är så här du börjar din resa – och hur du kommer att få resultat som består.

Fyll i formuläret och Kina återkommer till dig inom 48 timmar.

Jag arbetar inte med klienter som är i behov av psykiatrisk vård och därför ställer jag några frågor när vi bokar in en tid, för att se om jag är rätt person att hjälpa dig. Se FAQ och "För vem är FREEBLOCKING™-metoden idealisk?" för mer information.

Jag tar emot klienter online och på min gård i Almunge som är belägen ca en timmes bilfärd nordost om Stockholm, du får vägbeskrivning vid bokningen. Observera att när vi arbetar med att lösa upp blockeringar sker detta med fysiska möten på min gård.

Priser och avbokningsregler hittar du under Kontakt och Priser.

10 + 5 =

Utforska Black Swan – inflytandet av det högst osannolika. Black Swan-logiken gör vad du inte känner till [om dig själv] betydligt mer relevant än vad du känner till. Det här är din utmaning i tider av osäkerhet och medvetet ledarskap.

∼ Kina Bergman

Vi vet varför du är här:

 • Du undrar om det verkligen är möjligt att leda med mindre ansträngning och mer energi.
 • Du längtar efter att se mer framsteg och resultat – nu – utan mer krävande arbete.
 • Du söker efter strategier som berättigar ditt ledarskap – som förenklar och ger mer glädje.
 • Du behöver metoder som är effektiva och ger bestående resultat – för dig och dina team.
 • Du är trött på att spela olika roller och söker sätt att förena din ledarskapsstil med mer av den du verkligen är.

100% värde om du:

 • Har försökt allting men ser fortfarande inga bestående resultat.
 • Har arbetat med din rationella kunskap och andra insatser, men har fortfarande inte uppnått det du vill.
 • Upplever starka känslor som tar över, trots dina verktyg att hantera dem.
 • Är redo att investera i dig själv och vill ha en positiv och bestående förändring i ditt liv.
 • Är redo att gå på djupet (om dig själv), har viljan till förändring och engagemanget som krävs.
 • Tror på reikarnation, är öppen för reikarnation eller är bara intresserad av resultaten, oavsett vilka dina övertygelser är.

Reflektionsguiden kommer att ta dig närmare att låta dina vingar bära dig

Registrera dig idag. Ta första steget mot din frihet med tips och erbjudanden från Kina + din Reflektionsguide “7 steg: Identifiera dina blockeringar och nyckeln till din högsta potential”.

Ju mer du vet om dig själv och ju mer du arbetar mellan sessionerna, desto bättre kan Kina hjälpa dig. Reflektionsguiden kommer att hjälpa dig att fördjupa dig i orsakerna till dina blockeringar.

Registrera dig idag för din Reflektionsguide “7 steg: Identifiera dina blockeringar och nyckeln till din högsta potential”.
Välj ett nytt synsätt som utmanar logiken och som ger bestående resultat.

Du har varit framgångsrik i åratal, men har nu slutat avancera eller känner dig mindre effektiv 

Allting fungerar, tills det inte gör det. Ditt företag ger dig stående ovationer, men du kanske inte uppskattar spelet på samma sätt som tidigare. Eller din ledningsgrupp kanske förväntar sig mer eller något annat av dig. Oavsett vilket, finns det en obalans som påverkar dig och kanske även dina relationer och ditt familjeliv. Det kan vara dags att titta närmare på din autenticitet – och vad som blockerar dig.

Och det är svårt att hitta den exakta orsaken till varför

Blockeringar är kamouflerade och knepiga. Det är därför det kan vara svårt att identifiera blockeringen och komma fram till grundorsaken på egen hand.

Effekten: du är fast som en mindre kraftfull ledare än du verkligen är

Oavsett vilken din specifika utmaning är, så är du inte ensam. Och du är inte ensam om att känna dig ensam på toppen – som ledare. Vi är alla här för att lära, växa, LEVA vår sanning och ha en stor inverkan. Kanske står du inför blockeringar som:

 • Du verkställer framgångsrikt och har en inverkan, men gnistan i dina relationer verkar ha bleknat, vilket påverkar motivationen.
 • Din karriär och utveckling som ledare talar för sig själv, men du inser att du har förlorat din förmåga att skapa kontakt och kommunicera fritt med dina underställda.
 • Du är framgångsrik men trots det känner du dig tom och längtar efter mer meningsfulla uppdrag men vet inte vad.
 • Du känner att någonting eller någon håller dig tillbaka i ditt professionella yrkesliv.
 • Du är en stark visionär och ledare i företagssammanhang men har förlorat ditt sanna JAG när du träffar familj och vänner.
 • Du är bra på att skapa resultat men längtar efter att bli den ledare och person du verkligen är.
 • Du har förlorat kontakten med dig själv – och spelar olika roller i olika sammanhang.

Du kan göra två saker

1. Arbeta med dina utmaningar ensam eller i andra sammanhang – som du kanske redan har försökt. Varning: du kan få samma resultat. Och det är tufft att vandra vägen ensam.

2. Välj ett nytt synsätt som utmanar logiken och som ger bestående resultat. Ja du tar en chans, men du kommer att kunna utvärdera effekten – kanske är det inte något för dig. Kanske kommer det att förändra ditt liv (som det har för många).

Jag gillar Black Swan-logiken.

Under medeltiden var den gängse uppfattningen att alla svanar var vita. Fram till den dagen då vi upptäckte Australien, dess svarta svanar och nya empiriska fakta. Författaren Nassim Nicholas Taleb uttrycker det så magnifikt:

”Vår blindhet för det slumpmässiga, det oförutsägbara, och det okända håller oss fokuserade på ören i stället för kronor … [Black Swan-logiken] illustrerar en allvarlig begränsning till vårt lärande från observationer eller erfarenhet och sårbarheten i vår kunskap.”

Genom att upptäcka Black Swans, blev världen plötsligt mycket rikare. Det är en påminnelse om att återställa ordningen (till sanningen), det vill säga ompröva vårt sätt att tänka – och att se bortom vad vi känner till.

Våra liv är den samlade effekten av betydelsefulla händelser från vår själs historiska förflutna – gå på djupet med vad du inte känner till [om dig själv] och upptäck vad som kan vara, som Black Swans.

∼ Kina Bergman

Vi tenderar att analysera framtiden baserat på våra erfarenheter från det förflutna, och vi förutspår och influerar det vi vill ska hända. Men ledarskap handlar också om att vara djärv, att sikta högt och göra det ”omöjliga”. Vi baserar mycket av vår uppfattning på det vi känner till snarare än det okända. När vi gör det går vi miste om det större perspektivet. Precis som svarta svanars existens var okända och oförutsägbara. Mycket av den du är och kan bli kommer att upptäckas på okänd mark. Kinas unika metod, FREEBLOCKING®, låter dig gå på djupet i de små detaljerna som blir en stor förändring i livet (för många): dina inkarnationer och gamla övertygelser. Här ligger blockeringarna som håller dig tillbaka från att vara den du verkligen är. Och ännu viktigare, här finns nyckeln till frigörandet och förverkligandet av din högsta potential.

Bli den du verkligen är ämnad att vara: Lär känna din skugga.
Boka en själslig session och upptäck fördelarna med FREEBLOCKING™-metoden.

FYSAP FREE YOUR SOUL AND PERSONALITY®:
FREEBLOCKING® = färre hinder + större frihet

Det är enkelt att komma igång: bestäm dig. välj. boka.

1. Två timmars själslig session

En första översikt av vad du vill uppnå (och övervinna)

Under den här första sessionen på två timmar får du träffa Kina och förstå hur FREEBLOCKING®-metoden fungerar och vilken din insats är. Och Kina får träffa dig och förstå din bakgrund, dina utmaningar och övertygelser.

 • Vad är din låsning/utmaning?
 • Varför är detta viktigt för dig?
 • Vad hindrar det dig från att göra?
 • Vad ”kostar” det dig att bli hindrad?
 • Vad vill du uppnå?
 • Vad skulle det betyda för dig att uppnå det här?
 • Hur skulle Kinas metod kunna hjälpa dig?
 • Hur skulle processen att gå vidare kunna se ut?
 • Boka en ny session om det passar bra för båda parter.
 • Skriv upp dig på väntelistan för ledarskapsprogrammet.

2. 5 x djupgående själsliga sessioner (två timmar per session)

Frigör dig från det som inte längre tjänar dig (och bli mer autentisk och kraftfull)

Under varje kraftsession arbetar Kina med dina utmaningar och övertygelser du bidrar med. Dina behov, din utgångspunkt, ditt engagemang och viljan till förändring styr processen. Ju mer du vet om dig själv och ju mer du arbetar mellan sessionerna, desto bättre kan Kina hjälpa dig. Reflektionsguiden kommer att hjälpa dig att fördjupa dig i orsakerna till dina blockeringar.

Genom dialog och muskeltest (när du är redo):

 • Du kommer i kontakt med dina känslor som relaterar till blockeringen.
 • Får insikter i övertygelser och erfarenheter bakom blockeringen.
 • Får bekräftelse på inkarnationen som relaterar till blockeringen.
 • Får insikt i hur ditt liv har påverkats av den här blockeringen.
 • Löser upp blockeringen – med bestående resultat.
 • Testar och får bekräftelse att blockeringen är borta.
En lätthet i att vara du.

Efter sessioner med Kina, kan du förvänta dig:

 • Insikt (i vem du är) och färre hinder på din väg mot det du verkligen vill.
 • Förmågan att genomföra dina önskningar och mål med mindre motstånd.
 • Inget motstånd till det som tidigare höll dig tillbaka vid den låsningen.
 • En lätthet i att vara du och gå mot det som är viktigt för dig.
 • Att känna en omedelbar lättnad efter att ha löst upp blockeringen.
 • En fridfull känsla av distans till den upplösta blockeringen.
Kina Bergman, HBP HOLOGRAFISK BIO-PSYKOSYNTES™ -terapeut och FREEBLOCKER™ coach.

Vem är din FREEBLOCKER® coach? Möt Kina:

Din FREEBLOCKER® coach är Kina Bergman, som har lång erfarenhet av att hjälpa och frigöra både sig själv och sina klienter från blockeringar, som är baserade på historiska förflutna övertygelser. Arbetet har inga begränsningar – som Kinas metod, FREEBLOCKING®.

Kina är en generös, själsanknytande förändringsagent med diplom inom kinesiologi och Psykosyntes. Hon är en sann fritänkare, som har utformat sin egen unika metod, FREEBLOCKING®, för att hjälpa sig själv att lösa upp blockeringar som inte tjänade henne längre. Nu använder hon denna metod för att hjälpa andra genom att lösa upp deras blockeringar från detta och tidigare liv, så att de gå mot att leva sin högsta potential.

Hon tror på att göra det omöjliga möjligt. Hon har egen erfarenhet och är vittne till det varje dag i sin praktik. Hennes holografiska synsätt på personlig utveckling omfattar kropp, psyke och själ. Hon är känd för sin sällsynta talang att lägga märke till de små detaljerna som blir en stor förändring i livet (för många).

Kina Bergman och Kinas Kraftkälla, skogen, Almunge

Skogen, Almunge

Kina Bergman och Kinas Kraftkälla, Magasinet, Almunge

Magasinet, Almunge

Kina Bergman och Kinas Kraftkälla, New York, USA

New York, USA