FAQ − HBP HOLOGRAFISK BIO-PSYKOSYNTES™ och FREEBLOCKING™-metoden.

Ta mod till dig: Våga gå vägen och möt hindren, trots att det smärtar

Målet har inget värde om man inte gått vägen och överkommit hindren. Men, det är ofta det vi gör, vi dämpar våra symtom (hindren) genom att försöka ”bli av med dem” på olika sätt. Hindren (symtomen) är våra livsläxor, det är där vår sanning, kraft och potential finns när vi förstår vad de handlar om. Vi måste träna genom att utmana oss, lära känna våra hinder och lösa upp våra blockeringar för att bli den vi verkligen är ämnad att vara.

Vad är blockeringar?

Blockeringar är det som – omedvetet – styr och begränsar oss i våra liv. De är hindren längs vägen. Det som gör att du upprepar samma saker, trots att det inte fungerar eller tjänar dig. Det som gör att du anpassar dig till det sociala trycket och dess outtalade regler, utan att ifrågasätta eller känna efter vad som är sant för dig. Vi tenderar att förklara dessa blockeringar genom att hänvisa till det vi känner till, våra upplevelser som präglat oss i vår uppväxt (och de överlevnadsstrategier det inneburit) och som vi burit med oss i livet. Men, dessa upplevelser har ofta sin grundorsak i tidigare inkarnationer. Även om de också (och givetvis) är begripliga på grund av våra upplevelser i uppväxten (min djupaste respekt för alla sårade).

Blockeringar har två sidor: De hindrar dig från att leva det liv du vill och drömmer om. De är också din potential att bli den du verkligen är ämnad att vara. Eftersom det gäller för oss alla, har du också en uppsättning teman som både är din högsta potential OCH din utvecklings-utmaning, i liv efter liv tills du har tränat tillräckligt för att frigöra dig från det som inte längre tjänar dig. Det kan ta en tid att identifiera blockeringarna eftersom de är kamouflerade och kan ibland vara svåra – inte omöjliga – att upptäcka. När du är redo är det dags att lösa upp blockeringen och gå vidare mot din högsta potential.

Hur ofta behöver jag sessioner i FREEBLOCKING®? Hur många sessioner kommer det att ta för att frigöra mina blockeringar?

Det beror helt på var du börjar, hur djupt du har varit, vad du känner till om dina blockeringar och vad du vill uppnå. Hur ofta du behöver arbeta beror på när du vill uppleva en förändring, ditt engagemang samt din vilja till förändring styr processen. Att investera i dig själv under en längre period kommer att hjälpa dig att hitta din väg mot din dröm. Det finns ingen gräns för hur bra livet kan vara. Den som går vägen, möter hindren och löser upp sina blockeringar blir verkligen friare.

Hur arbetar du med amygdala för att komma i kontakt med min själ?

Jag arbetar med kinesiologi, en metod för att muskeltesta det autonoma nervsystemet. Det autonoma nervsystemet består av nerver som styr funktioner i kroppens olika organ som inte är direkt viljestyrda. Något förenklat kan man säga att det autonoma nervsystemet styr energikrävande handlingar (kamp och flykt) och energisparande handlingar (vila och matspjälkning). Muskeltestning är ett sätt att hitta dina blockeringar, din sanning och dina övertygelser. För att därefter frigöra dig från det som inte längre tjänar dig när du (och din själ) är redo.

Vilket synsätt arbetar du efter? Och vad heter metoden?

Jag arbetar med ett synsätt som kallas HBP HOLOGRAFISK BIO-PSYKOSYNTES® för att identifiera grundorsaken till symptom och därefter lösa upp blockeringar. Synsättet har sina rötter i humanistisk och transpersonell psykologi och erbjuder en komplett metod och perspektiv som inkluderar kropp, psyke och själ. Metoden heter FREEBLOCKING®.

Syftet med FYSAP FREE YOUR SOUL AND PERSONALITY®, HBP HOLOGRAFISK BIO-PSYKOSYNTES® och FREEBLOCKING® är att skapa en syntes i vår personlighet. Genom att ta hänsyn till (helheten) universum och dess lagar och inkludera våra tidigare inkarnationer när vi läker våra sår, kan vi frigöra oss från våra gamla roller som inte längre tjänar oss. För att bli den vi verkligen är ämnade att vara, med mindre ansträngning och mer energi.
∼ Kina Bergman

För vem är FREEBLOCKING®-metoden idealisk?

Jag arbetar med alla som är psykiskt friska som är redo att investera i sig själva och vill ha en positiv och bestående förändring i sina liv. Människor som vill bli bättre ledare. Människor som vill uppfylla sina drömmar men känner sig hindrade. Människor som vill läka sina sår. Människor som vill frigöra sin inre coach och hitta sin sanna motivation. Jag arbetar inte med klienter som är i behov av psykiatrisk vård. Och av den anledningen ställer jag några frågor när du bokar din tid, för att se om jag är rätt person att hjälpa dig. Läs Friskrivning för mer information.

Varför är amygdala viktig – och hur relaterar den till blockeringar och känslor?

Amygdala kallas vår hjärnas vakthund och är vår emotionella hjärna som kidnappar vårt förnuft innan informationen har bearbetats logiskt. Amygdala hjälper oss att avgöra – på bråkdelen av en sekund – om någonting är bra eller dåligt för oss baserat på våra erfarenheter. Nya och gamla minnesfiler som liknar varandra blandas ihop, från det här livet och tidigare inkarnationer. Den logiska hjärnan, hippocampus, är mer förnuftig och kan inte hålla amygdalas hastighet. Faktum är att våra handlingar, till en mycket stor del, baseras på omedvetna beslut – som styrs av amygdala. Så för att nå framgång med att avslöja din högsta potential och gå mot att leva det liv du drömmer om, behöver du ta itu med blockeringarna och relatera dem till ditt omedvetna och amygdala, där ditt emotionella minne är lagrat.

Hur påverkar mina tidigare livs erfarenheter min inre motivation i detta liv?

När du stöter på motstånd och känner att det är svårt att motivera dig själv, även fast att du på djupet vet att det är vad du vill, då är det din själ som inte är motiverad. Om din själ har haft smärtsamma upplevelser i tidigare inkarnationer kommer hon att hindra dig på olika listiga sätt – så att du inte ska uppleva det igen. För att skydda dig. Sidoeffekten är dock att du känner dig frustrerad av att du inte når dit du vill. När du har lärt dig din läxa, på djupet förstår ditt mönster, hur det påverkar ditt liv, har viljan till förändring, då är det dags att frigöra dig själv från den här blockeringen. Resultatet är bestående.

Ju fler blockeringar kring dina teman du löser upp, desto stadigare grund kommer du att stå på när du går vidare. Du kommer att känna dig friare i att uppnå det du vill. Och du kommer att ha större tillgång till din inre motivation (och coach) för att gå vidare i den riktning du vill.

Hur vet du vilka blockeringar jag har? Och vilken är min insats?

Jag utgår från det du berättar. Du har svaren om dig själv inom dig. Min uppgift är att hjälpa dig att komma i kontakt med ursprunget till din blockering, i den takt du och din själ är redo. Allt kräver arbete. Ditt engagemang och vilja till förändring styr processen.

När du förstår ursprunget till hindret och mönstret det inneburit i detta liv kan vi lösa upp blockeringen. Och du kan gå vidare och ta nästa steg. Mot din sanning och frihet. Själen är alltid på utvecklingsväg, eftersom det finns inga perfekta människor här.

Varje blockering kan ha flera lager och komma från de olika inkarnationerna du levt. Vi arbetar med en blockering i taget. Blockeringarna kommer till ytan, när du (och din själ) är redo. Allt har sin tid. Vi arbetar med våra teman i många liv (för att träna och bli bra på att vara oss själva) och därför kan man ibland känna igen mönstret det inneburit i andra blockeringar. Precis som vid en arkeologisk utgrävning finns det oändligt mycket att lära om historien och hur den påverkar hur vi lever våra liv i dag. Med respekt och omtanke tar vi kontakt med din själs historia, och det arbetet är först möjligt att göra när hindren uppenbarar sig (och när du är redo att hantera det).

För att uttrycka det metaforiskt: det är omöjligt att limma ihop skärvorna av en vas som ännu inte är frilagd. Det är först när vi har frilagt skärvorna från det förflutna vi kan tolka och förstå ursprunget och historien bakom den.

Kina Bergman och Kinas Kraftkälla, skogen, Almunge

Skogen, Almunge

Kina Bergman och Kinas Kraftkälla, Magasinet, Almunge

Magasinet, Almunge

Kina Bergman och Kinas Kraftkälla, New York, USA

New York, USA