Bli den du verkligen är ämnad att vara. Lär känna din skugga.

Kina Bergmans varumärken

Det här är vad allt handlar om

FYSAP FREE YOUR SOUL AND PERSONALITY®: Alla erfarenheter och från dina tidigare inkarnationer – särskilt de smärtsamma och utmanande – är själsligt och känslomässigt förankrade i ditt levande väsen. Och det kommer att hindra dig från att uppfylla dina drömmar och bli den du verkligen är ämnad att vara. Att frigöra din själ och personlighet från dessa blockeringar transformerar helt och fullt din existens.
∼ Kina Bergman

Historien bakom varumärkena

Kina Bergman är en generös, själsanknytande förändringsagent med certifieringar inom kinesiologi och psykosyntesterapi. Hon är en sann fritänkare, som har skapat sin egen unika metod, FREEBLOCKING®, för att hjälpa sig själv att lösa upp blockeringar som inte tjänade henne längre. Nu använder hon denna metod för att hjälpa andra genom att lösa upp deras blockeringar från detta och tidigare liv, så att de gå mot att leva sin högsta potential.

Kinas livshistoria

Kinas egen livshistoria inkluderar en mycket ensam barndom och en mardrömsskilsmässa som pågick under närmare fyra år. Extrema, tuffa erfarenheter som lämnat djupa spår och intryck och har tagit henne på en lång resa av transformation. Efter fyra år av intensiv träning för att bli psykosyntesterapeut och många terapitimmar, upptäckte hon att hennes djupaste sår fortfarande var kvar. Det kändes förödande på en nivå då hon inte visste hur hon skulle överleva.

Då kom frågan:

Hur i hela världen skulle jag kunna återta min kraft och vara mig själv? Och lika viktigt: Hur skulle jag kunna hjälpa mina klienter på djupet, om jag inte kunde förstå eller läka mina egna djupa sår?

När hon förstod att vare sig Psykosyntesen, traditionell terapi och logiska synsätt inte kunde ta henne längre fortsatte hon att söka metoder för läka sina sår. Hon insåg att hon behövde utforska okända marker (det omedvetna) och hittade kinesiologin som ett sätt att hitta sin egen sanning. Som stora förändringar ofta tenderar att ha, hade det här steget stor inverkan på henne. Hon tog till slut beslutet, efter flera års tvekan, att lämna sitt äktenskap.

Kina Bergman, HBP HOLOGRAFISK BIO-PSYKOSYNTES™-terapeut och FREEBLOCKER™ coach.
varumärke KINABERGMAN®

Hur varumärkena föddes

Tiden hade kommit: Hon slöt sina ögon, följde sin instinkt och hoppade. Implikationerna som följde detta beslut fick henne att inse att hon än en gång behövde ompröva sina förvärvade kunskaper, denna gång handlade det om kinesiologin:

Jag förstod inte det motstånd jag utsattes för i min mardrömsskilsmässa, tills den dag jag insåg att jag behövde (släppa taget om det jag lärt mig) fördjupa mig i min själs större perspektiv och resa. Jag förstod att många svar jag kämpade med, frågor kring att frigöra mig och hitta min inre kraft gick att hitta i mina tidigare inkarnationer.

Och ur denna erfarenhet föddes FYSAP FREE YOUR SOUL AND PERSONALITY®, HPB HOLOGRAFISK BIO-PSYKOSYNTES® och FREEBLOCKING®.

Under närmare fyra år var hennes enda mission att reda ut sin nuvarande och förflutna maktlöshet:

Det var det enda sättet för mig att överleva min skilsmässa – och att göra mig verkligt fri. Den oundvikliga vägen var att identifiera och lösa upp den ena blockeringen efter den andra. Genom att förstå min själs större resa och perspektiv, de relationer hon rest med, smärtan och svårigheterna det inneburit, hittade jag min sanning, min kraft och min högsta potential.

Utmaningarna i hennes mardrömsskilsmässa fanns där som en möjlighet för henne att växa som människa, men det var ibland svårt för henne att acceptera. Hon kände det mer som ett straff (vilket i sig är sant). Att hon själv dessutom har valt denna livsväg, det var ytterligare en utmaning att acceptera.

HBP HOLOGRAFISK BIO-PSYKOSYNTES® har sina rötter i humanistisk och transpersonell psykologi och erbjuder en komplett metod och perspektiv som inkluderar kropp, psyke och själ. Metoden heter FREEBLOCKING®. Det holografiska synsättet speglar aspekten att allting i universum är en helhet, varav alla delar är beroende av varandra. Därför behöver man ta hänsyn till den här aspekten när vi läker våra sår, eftersom vi alla är en del av universum och dess lagar.

Den överlägset viktigaste resan

Kina’s egen resa har gett henne svar på många existentiella frågor och givit henne mening bortom allt annat.

Utmaningen är att ha modet att resa genom själens smärtsamma inkarnationer, att stå emot andras motstånd och åsikter för att man går sin egen väg, att våga frigöra dig från det som inte längre tjänar dig och att våga se bortom det kända. Belöningen är att verkligen bli den man är ämnad att vara och kunna LEVA sin sanning och högsta potential.

Som en FREEBLOCKER® coach förespråkar Kina en värld med mer medkänsla, och hon är fast besluten att ta itu med blockeringar och personliga låsningar vid grundorsaken, inte bara symtomen. Hon löser upp blockeringar från detta liv – och tidigare – med bestående resultat.

Att lösa upp hennes egna blockeringar har varit den överlägset viktigaste och mest utmanande resan för Kina. Hon fortsätter sin resa och möter hindren (livsläxorna) längs livets väg, men nu i ett behagligare tempo.


FREEBLOCKING®
 är en revolutionerande och kraftfull metod för att läka våra sår oavsett ursprung och orsak, med bestående resultat.

[Genom att förstå] Din själs historia – inkarnationerna hon rest genom, hennes relationer, smärtan och svårigheterna som det inneburit – är ingången och vägen mot din frihet och högsta potential.
∼ Kina Bergman

Syftet med FYSAP FREE YOUR SOUL AND PERSONALITY®, HBP HOLOGRAFISK BIO-PSYKOSYNTES® och FREEBLOCKING® är att skapa en syntes i vår personlighet.  Genom att ta hänsyn till (helheten) universum och dess lagar och inkludera våra tidigare inkarnationer när vi läker våra sår, kan vi frigöra oss från våra gamla roller som inte längre tjänar oss. För att bli den vi verkligen är ämnade att vara, med mindre ansträngning och mer energi.
∼ Kina Bergman

FYSAP FREE YOUR SOUL AND PERSONALITY®:

FREEBLOCKING® = färre hinder + större frihet

Vad är blockeringar?

Blockeringar är det som – omedvetet – styr och begränsar oss i våra liv. De är hindren längs vägen. Det som gör att du upprepar samma saker, trots att det inte fungerar eller tjänar dig. Det som gör att du anpassar dig till det sociala trycket och dess outtalade regler, utan att ifrågasätta eller känna efter vad som är sant för dig.

Jag gillar Black Swan-logiken.

Under medeltiden var den gängse uppfattningen att alla svanar var vita. Fram till den dagen då vi upptäckte Australien och nya empiriska fakta. Författaren Nassim Nicolas Taleb uttrycker det så magnifikt:

”Vår blindhet för det slumpmässiga, det oförutsägbara, och det okända håller oss fokuserade på ören i stället för kronor … [Black Swan-logiken] illustrerar en allvarlig begränsning till vårt lärande från observationer eller erfarenhet och sårbarheten i vår kunskap.”

Genom att upptäcka Black Swans, blev världen plötsligt mycket rikare. Det är en påminnelse om att återställa ordningen (till sanningen), det vill säga ompröva vårt sätt att tänka – och att se bortom vad vi känner till.

Bli den du verkligen är ämnad att vara: Lär känna din skugga.

Våra liv är den samlade effekten av betydelsefulla händelser från vår själs historiska förflutna – gå på djupet med vad du inte känner till [om dig själv] och upptäck vad som kan vara, som Black Swans.

∼ Kina Bergman

Vi tenderar att analysera framtiden baserat på våra erfarenheter från det förflutna, och vi förutspår och influerar det vi vill ska hända. Men livet handlar också om att lära känna sig själv och LEVA sin sanning. Vi baserar mycket av vår uppfattning på det vi känner till snarare än det okända. När vi gör det går vi miste om det större perspektivet. Precis som svarta svanars existens var okända och oförutsägbara. Mycket av den du är och kan bli kommer att upptäckas på okänd mark. Kinas unika metod FREEBLOCKING® låter dig gå på djupet i de små detaljerna som blir en stor förändring i livet (för många): dina inkarnationer och gamla övertygelser. Här ligger blockeringarna som håller dig tillbaka från att vara den du verkligen är. Och ännu viktigare, här finns nyckeln till frigörandet och förverkligandet av din högsta potential.

Mission

Min mission är att hjälpa så många människor som möjligt att uppleva större frihet, så att de kan gå mot att bli den de verkligen är ämnade att vara. Alla som vill LEVA sin sanning.

Vision

Jag skulle gärna vilja revolutionera synsättet för att uppnå psykiskt och fysiskt välbefinnande samt ge själen en känsla av välbefinnande.

Värderingar

Jag står upp för ett levnadssätt som inkluderar jämlikhet mellan människor, respekt för natur och djur, rättvisa, frihet, autenticitet, sanning, mod, enkelhet och ett holografiskt synsätt på livet. Jag tillämpar mina värderingar och filosofi i allt mitt arbete samt i allt jag gör.

Kina Bergman och Kinas Kraftkälla, skogen, Almunge

Skogen, Almunge

Kina Bergman och Kinas Kraftkälla, Magasinet, Almunge

Magasinet, Almunge

Kina Bergman och Kinas Kraftkälla, New York, USA

New York, USA