Dina blockeringar är gamla energier som hindrar dig och din själ från att bli fria

Är det något av detta som berör dig?

•    Upplever du att någonting eller någon håller dig tillbaka i dina relationer, privat eller i ditt professionella yrkesliv?
•    Har du en längtan efter att få ut mer i livet, men vet inte exakt vad?
•    Kämpar du med din motivation för att nå dina mål även fast du vet vad du vill?

 Jag hjälper dig att lösa upp dina blockeringar genom att ta kontakt med din själ och avlägsna övertygelser från detta och tidigare liv som inte längre tjänar dig. Jag gör det när du är redo, lärt dig din läxa, förstår mönstret det skapat, har engagemanget som krävs och viljan till förändring. På så sätt kan du gå mot att bli den du verkligen är ämnad att vara. Och ta steget mot att leva det liv du verkligen vill och drömmer om.

Dina blockeringar är inte bara ett hinder: de är din största potential.

Du är ämnad att lära, växa och LEVA din sanning. Blockeringar är gamla energier från det förflutna som får dig att repetera samma sak, även om det inte längre tjänar dig. Blockeringar är bortom våra logiska sinnen och får oss att agera irrationellt. De är gamla övertygelser, rädslor, smärtsamma och negativa minnen från denna och tidigare inkarnationer såväl som nedärvda mönster från din familj och förfäder.

Träden är fundamentet i skogen men kommunikationen sker inte bara i luften utan djupt ner i marken i ett otroligt tätt, komplext nätverk av rötter och kemiska signaler. Precis som träden och skogen, har vi också en förbindelse med och kommunicerar baserat på vad som gömmer sig ”under den synliga marken”, genom vår själs historiska förflutna och det omedvetna. Här får vi tillgång till det större perspektivet och hittar grundorsaken till våra låsningar. Det finns så mycket fördolda insikter här, och om vi inte är lyhörda för det, går vi miste om sanningen och verkliga lösningar.

Att frigöra din själ och personlighet innebär att lösa upp de begränsande faktorerna som hindrar dig från att bli den du verkligen är och som du är ämnad att vara. Du kommer åt grundorsaken till dina låsningar – oavsett ursprung och orsak, med bestående resultat.

Nu kan du ta plats, i din högsta potential och kraft.

 

Kina Bergman, HBP HOLOGRAFISK BIO-PSYKOSYNTES™-terapeut och FREEBLOCKER™ coach.
varumärke KINABERGMAN®

KINAS KRAFTKÄLLA

Kina erbjuder

Affärsmässigt ledarskap – Personlig utveckling – Terapirelaterade låsningar

FYSAP FREE YOUR SOUL AND PERSONALITY®: Känner du dig begränsad? Är du trött på smärtan eller rädslan som håller dig tillbaka? Spelar du olika roller i olika sammanhang? Det är dags att lösa upp dina blockeringar.

Kinas gåva till dig

Hitta din sanna motivation, befria din inre coach – och gå mot livet du drömmer om att leva.

Om du kämpar med det där ”någonting” som håller dig tillbaka från att vara den du är och att kunna leva ett liv med mindre ansträngning, boka en telefonsession utan kostnad, och se hur Kina kan hjälpa dig.

Artiklar

Kina Bergmans artiklar

Tre tecken på att din amygdala kidnappat ditt förnuft och tagit över ditt liv – och hur du återtar din kraft. En artikel om rädsla, irrationella känslor, överreaktioner och hur du övervinner dem.

Reflektionsguiden kommer att ta dig närmare att låta dina vingar bära dig

Registrera dig idag. Ta första steget mot din frihet med tips och erbjudanden från Kina + din Reflektionsguide “7 steg: Identifiera dina blockeringar och nyckeln till din högsta potential”.

Ju mer du vet om dig själv och ju mer du arbetar mellan sessionerna, desto bättre kan Kina hjälpa dig. Reflektionsguiden kommer att hjälpa dig att fördjupa dig i orsakerna till dina blockeringar.

Registrera dig idag för din Reflektionsguide “7 steg: Identifiera dina blockeringar och nyckeln till din högsta potential”.

Det här är vad allt handlar om

Syftet med FYSAP FREE YOUR SOUL AND PERSONALITY®, HBP HOLOGRAFISK BIO-PSYKOSYNTES® och FREEBLOCKING® är att skapa en syntes i vår personlighet.  Genom att ömsesidigt ta hänsyn till (helheten) universum och dess lagar och inkludera våra tidigare inkarnationer när vi läker våra sår, kan vi släppa taget om våra gamla roller som inte längre tjänar oss. För att bli den vi verkligen är ämnade att vara, med mindre ansträngning och mer energi.

∼ Kina Bergman

Bli den du verkligen är ämnad att vara: Lär känna din skugga.

Bli den du verkligen är ämnad att vara: Lär känna din skugga

Vi kan aldrig fly från oss själva, vår skugga följer oss genom livet. Vår skugga bär smärtsamma och utmanande erfarenheter från detta och tidigare liv, och det påverkar hur vi relaterar till oss själva och andra. Genom att lära känna vår skugga (vår själs historiska förflutna och det omedvetna) kan vi gå mot vår sanning och högsta potential.

[Genom att förstå] Din själs historia – inkarnationerna hon rest genom, hennes relationer, smärtan och svårigheterna som det inneburit – är ingången och vägen mot din frihet och högsta potential.
∼ Kina Bergman

Jag gillar Black Swan-logiken.

Under medeltiden var den gängse uppfattningen att alla svanar var vita. Fram till den dagen då vi upptäckte Australien, dess svarta svanar och nya empiriska bevis för en oanad färg hos svanar. Författaren Nassim Nicholas Taleb uttrycker det så magnifikt:

”Vår blindhet för det slumpmässiga, det oförutsägbara, och det okända håller oss fokuserade på ören i stället för kronor … [Black Swan-logiken] illustrerar en allvarlig begränsning till vårt lärande från observationer eller erfarenhet och sårbarheten i vår kunskap.”

Genom att upptäcka Black Swans, blev världen plötsligt mycket rikare. Det är en påminnelse om att återställa ordningen (till sanningen), det vill säga ompröva vårt sätt att tänka – och att se bortom vad vi känner till.

Våra liv är den samlade effekten av betydelsefulla händelser från vår själs historiska förflutna – gå på djupet med vad du inte känner till [om dig själv] och upptäck vad som kan vara, som Black Swans.

∼ Kina Bergman

Vi tenderar att analysera framtiden baserat på våra erfarenheter från det förflutna, och vi förutspår och influerar det vi vill ska hända. Men att vara människa handlar också om att lära känna sig själv och LEVA livet. Vi baserar mycket av vår uppfattning på det vi känner till snarare än det okända. När vi gör det går vi miste om det större perspektivet. Precis som svarta svanars existens var okända och oförutsägbara. Mycket av den du är och kan bli kommer att upptäckas på okänd mark. Kinas unika metod, FREEBLOCKING®, låter dig gå på djupet i de små detaljerna som blir en stor förändring i livet (för många): dina inkarnationer och gamla övertygelser. Här ligger blockeringarna som håller dig tillbaka från att vara den du verkligen är. Och ännu viktigare, här finns nyckeln till frigörandet och förverkligandet av din högsta potential.

 

Kina Bergman och Kinas Kraftkälla, skogen, Almunge

Skogen, Almunge

Kina Bergman och Kinas Kraftkälla, Magasinet, Almunge

Magasinet, Almunge

Kina Bergman och Kinas Kraftkälla, New York, USA

New York, USA